Ημερήσια αρχεία: 18 Αυγούστου 2018


Κρέας: 2 Μύθοι και πραγματικότητες!

Η ιδέα πίσω από αυτή τη στήλη είναι η σωστή πληροφόρηση σε ότι αφορά στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, στους τρόπους μαγειρέματός τους, συντήρησής τους καθώς και σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την υγιεινή, όπως για παράδειγμα το μικρόβιο της σαλμονέλας, το “αίμα” μίας σωστά ψημένης μπριζόλας στο πιάτο μας […]